25. apr, 2018

Veckans DRAKE onsdag 25 april

Här kommer veckans DRAKE från Dragon Oracle Cards av Diana Cooper. Översatt till svenska så gott jag kan.

 

ROYAL BLUE and GOLD DRAGON (Kungsblå och Guld Drake) 5:e dimensionen.

Stärker dig att stå i din kraft av visdom. Väcker upp din egen kraft. Bär din mantel av kraft med stolthet.

Kungsblå och Guld är färgerna för kunglig värdighet och uppnådd upplysning. Kungsblå och Guld Drakar bär dessa kvaliteter och ber oss att stå i vår magnifika kraft.


Dessa 5-dimensionella drakar kommer till oss när de ser kungsblått och guld i vår aura, vilket indikerar att vi håller visdom och kraft i perfekt balans, som vi har förtjänat under våra anslutningar med den Gyllene Eran från Atlantis. Vi kanske var inkarnerade eller i anden närvarande under den tiden, men vi levde eller tjänade på ett högre plan.

Drakarna kommer att sväva runt oss och påminna oss om vilka vi egentligen är och andas ljus in i våra energifält för att återuppväcka våra gamla gåvor och talanger så att vi åter kan utnyttja dem för att tjäna det högsta bästa. De återaktiverar vår mantel av kraft och visdom så vi kan bära den med stolthet.
   En Kungsblå och Guld Drake lyser upp de gåvor och talanger som du bär med i din aura. Den andas kurage, support och värdighet in i dig så att du kan bära din mantel av kraft och visdom med stolthet. Viktigast av allt är att den väcker upp dig så du förstår vilket ditt sanna jag egentligen är. Den möjliggör för dig att utstråla ditt speciella ljus. Den här draken är alltid med dig. Den håller ditt svärd av sanning så att Ärkeängel Mikael kan förmå dig att agera och tala med sanning och ära i alla lägen. Den ryter åt alla som försöker att förminska dig och är vänlig mot dem som stöttar dig. Du har all support du behöver för att undervisa i kunglig gudomlighet genom att vara ett exempel.

❤Ha en helt fantastisk vecka❤

     Kram