30. dec, 2018

Räkna ut ditt Årskort ...

 

Varje år har du ett kort ur Tarotlekens Stora Arkanan som visar dig vilka utmaningar och lärdomar du kan stöta på, det som händer ger dig möjligheter att lära dig mer om dig själv och växa som person.

Hur väl stämmer då detta på just dig? Njaaa... det årskort du får fram får ju även alla andra med samma födelsedag som du har, och givetvis stämmer inte allt in på alla, men något kan säkert kännas igen! Här nedan får du beskrivning över kortet och du får då försöka "känna in" vad kortet vill säga just dig.


******************************************************

 


Du räknar ut ditt Årskort genom att använda ditt födelsedatum + födelsemånad + året du vill veta något om (tänk på att här använder du inte ditt eget födelseår).


Så om du är född 7 november och vill veta vad 2019 kommer att "erbjuda" dig, räknar du så här:

månad+dag: 7+11 =18 och sedan den summan + året det gäller = 18+2019= 2037


Ta nu tvärsumman av svaret 2037 = 2+0+3+7= 12 Då ska du läsa vad som står vid nr 12 nedan.

OBS! Om du får talet 22 så är det lika med kort nr 0, får du 23 eller mer så tar du tvärsumman av det talet en gång till: 2+3= 5 och då blir det siffran 5 du ska läsa osv.
Om du får nr 8 eller 11 så kan du läsa på båda och se vilket som känns rätt. Detta eftersom kort 8 och 11 byter plats i en del Tarotlekar.

 

 

0 = Siffran 0 betyder ren potential. Möjlighet till en omstart i livet. Något helt nytt inträffar, något som också kommer att leda till personlig utveckling. Kortet kan också stå för oväntade chanser, tillfällen och möjligheter som öppnar vägen för det nya och obekanta. Ett år av många tokiga och nya infall som ger dig mer inre glädje, här vågar du mer och ta för sig av livet och se positivt på nya oväntade situationer. Det här året vill lära dig att lyssna på din intuition och handla därefter. Försök att vara totalt närvarande i nuet och våga ta risker. Vänta dig det oväntade.

 

1 = Du behöver och vill använda din tankeförmåga, din mentala förmåga eller din skapande förmåga till något. Din självdisciplin hamnar i fokus. Inspirationen kommer igång. Du är en föregångare och behöver fatta viktiga beslut. Du kan ge livet innehåll och riktning nu. Du ser skillnaden på fantasi och verklighet. Du är redo att möta ditt nya liv. Du har det som krävs för att förverkliga dina drömmar. Ett bra år med många möjligheter. Ett år som ger en möjligheter att se över sina ambitioner.

 

2 = Det undermedvetna, intuitionen och dina nattliga drömmar spelar en stor roll i ditt liv just nu. Du behöver troligen dra dig undan från andra ett tag. Du behöver få kontakt med din inre röst. Du är känslig, mottaglig och behöver tystnad och stillhet runt dig just nu. Du behöver nog skriva dagbok och fundera i stället för att berätta för alla om hur du mår. Sök dig gärna till vatten och sitt där i tystnad. Du inser att du går in i en ny tid i ditt liv och att något nytt tar sin början. Ett år då man strävar efter balans, att se helheten och bli klar över vad man själv önskar sig.

 

3 = Ett år då man ofta blir mer engagerad i andra människor, man vill mycket och har lätt för att ta ansvar och att blanda sig i allt. Det är lätt att ta på sig ansvar ett sånt här år. Man har möjlighet att starta upp sånt som behöver några år på sig att bli fulländat. Du behöver resa, träffa nya människor och vara i naturen. Du ägnar dig åt (eller vill ägna dig åt) nöjen, vardagslyx och skönhet. Njut av det vackra i livet, var mycket ute i naturen och var medveten om att också du förtjänar att bli väl omhändertagen under året.

 

4 = Du möter en utmaning. Du behöver använda både handlingskraft, förnuft och ledarskapsförmågor i något sammanhang. Du tar kommandot och genomför ett beslut. Du arbetar hårt och bygger upp något nytt. Du behöver ta tag i dina problem och inte sopa dem under mattan. Disciplin och organisation blir viktigt för dig just nu. Ett år med ansvar först för dig själv men kan ta till dig andra som behöver stöd. Ett år som vill få dig att se din planering. Om du har en god ordning på allt så blir du mer effektiv.

 

5 = Du har kreativa idéer som gör livet stabilare och mera produktivt. Du släpper mönster som handlar om oro. Du löser problem rörande familjen. Du funderar på vad som håller dig tillbaka och gör dig ofri. Du börjar studera eller lär själv ut något. Du lär dig nya saker om dig själv och lyssna till din inre röst mera. Du söker dig till människor med en liknande livsåskådning som du. Många nya händelse och nya insikter sätter igång funderingar och sökandet efter att finna helheten.

 

6 = Du ställs inför ett val. Din fria vilja blir viktig för dig just nu. Du får, eller behöver få, känslomässigt stöd från någon närstående. Du tänker mycket på frågor kring familj, trygghet och beskydd. Du funderar mycket på vad du får och ger i dina relationer. Du ser egenskaper hos andra som du själv vill ha. Du inleder en kärleksrelation och/eller gifter dig. De slutsatser du kommer fram till nu påverkar din framtid starkt, så det är viktigt att väga dina alternativ noggrant och veta att du är kapabel att genomföra dem.

 

7 = Du reser, flyttar eller byter arbete. Du upplever förändringar vad gäller familjen eller hemmet. Du tar ansvar och gör nödvändiga förändringar i ditt liv. Du mognar som människa. Du vet när du ska vänta och när du ska handla. Du lämnar något bakom dig men i din egen takt. Man går sin egen väg, satsar på det man tror på och lyckas för det mesta. Det här året vill lära dig att tro på dig själv. Under år 2019 kommer du att lyckas med att balansera en utmanande situation.

 

8 = Ärlighet, omdöme och rättvisa är viktigt för dig just nu. Du medlar mellan människor. Du tar ansvar för ditt liv och rensar i röran. Skönhet, harmoni, klarhet och enkelhet är ledorden här. Ett viktigt beslut kommer att tas under 2019. Det är ett beslut som du måste ta som kan verka svårt. Om du måste skriva på några dokument eller kontrakt under året är det extra viktigt att noggrant läsa igenom, även det finstilta, innan de signeras.

 

9 = Ett år då man bör varna omgivningen att man inte är så social, utan här vill man helst vara ifred, tänka och fundera, läsa och skapa inifrån sig själv. Du hittar ditt eget inre ljus. Du kompletterar eller avslutar något från det förflutna. Du försonas med din ensamhet och drar dig tillbaka för att bearbeta något. Du värderar din egen visdom och dina egna kunskaper/erfarenheter. Du är en föregångare och lär ut något viktigt. Du avslutar relationer som inte känns meningsfulla för dig. Ytlighet, kallprat och onödig lyx är inget som lockar dig längre. Du söker renhet och enkelhet.

 

10 = Lyckan står dig bi. Du får skörda frukten av något du tidigare sått. Du har satt hjulen i rullning och kan koppla av. Karma och tidigare liv blir viktiga för dig nu. Du får ett genombrott med något viktigt. Du är i ditt center och klarar av att ta emot framgång. Förvänta dig och njut av förmånliga nya möjligheter när de dyker upp. Det är en optimal tid att göra stora och små förändringar. Gamla hinder försvinner och allt rör sig snabbt framåt. Gamla händelser som tidigare hindrat dig kommer nu visa sig vara positiva för ditt framåtskridande.

 

11 = Det här är ett år av balans, här tar man beslut från sin tidigare erfarenhet. Lita till din inre styrka. Du har nu styrkan att möta dina inre rädslor och begränsningar. Du kan uthålligt möta alla hinder på vägen. Du har modet att ta risker och står på dig. Du behöver tänka på hur du handskas med prövningar, så att istället för att okontrollerat säga eller göra saker utan eftertanke, behöver du använda din mjuka sida av medlidande, vänlighet och mildhet. Du ska veta att du är starkare än du tror och din styrka och effektivitet ökar när du tror på dig själv och din förmåga att växa av erfarenheterna du får i livet.

 

12 = Ett år då du förnyar dina planer och ändrar ditt sätt att se på saker ur ett nytt perspektiv. Ställ dig själv frågan om det är möjligt att ett annat tillvägagångssätt skulle kunna fungera bättre när du ställs inför olika situationer. Undvik att följa strömmen utan hitta din egen väg att gå. Det är också ett bra år för att vara generös med din tid, uppmärksamhet och gåvor. Detta "tionde" återgäldas flerdubbelt av universum till dig. Att säga Nej är det som det här året vill lära dig. Att sätta gränser och att inte bli utnyttjad.

 

13 = Du är redo för en omfattande förändring. Du kan förvandla en hopplös situation till en lovande. Du avslutar relationer som inte längre ger dig något. Du avslutar något för att kunna ägna dig åt något nytt. Du släpper det förflutna och din egen rädsla för förändring. Nu är det dags att välkomna allt det nya! En känsla av befrielse infinner sig när du nått ett avslut av tyngande känslor och tankar. Du behöver nu tid för att anpassa dig till de nya förändringar som kommer in i ditt liv.

 

14 = Du använder alla dina talanger till att förverkliga en idé. Du förmedlar entusiasm över något på ett lugnt sätt. Du går den gyllene medelvägen. Du utstrålar tillit och glädje i alla situationer. Du har tålamod och genomför något på ditt eget sätt. Medkänsla och vänlighet är nycklar till att framgångsrikt manifestera dina drömmar. Du upplever att det är inte bara viktigt vad du gör utan även hur du genomför saker. Du hittar något värdefullt inom dig själv. Oftast inträder en känsla av harmoni när man väl uppnått detta inre tillstånd av jämvikt.

 

15 = Ett år som ger dig möjlighet att se vad du verkligen vill ha, att tänka lite mer på dig själv, men häri ligger även en prövning för att se om man kan göra rätt inifrån sig själv utan att bländas av det yttre och det materiella. Ett år av större investeringar dels materiellt men även i dig själv och ditt egenvärde. Det här året vill lära dig att handla med förnuft och i det ingår även att satsa stort på det man tror på och att tro på sig själv. Du vill ha mera kunskap. Du har utstrålning och humor.

 

16 = Du upplever händelser som tvingar dig att förändra förutsättningarna i ditt liv. Du får en aha-upplevelse om något. Ett år då du ändå känner en större frihet, ett nytt uppvaknande och du ser på dig själv och omvärlden med nya ögon. Du kommer att växa och uppmuntras till att breda ut dina vingar. Ett år med vilja och beslutsamhet att se sina möjligheter och att våga satsa även om man tidigare mött motgångar så får man se till sin motivation. Ett år som vill hjälpa dig att se din struktur i livet.

 

17 = Du har all anledning att tro på dina drömmar och se på din framtid med optimism, spänning och tillförsikt. Här kommer många oväntade möjligheter in, såna som man inte trott varit möjliga. Här ser du framåt, vill förverkliga dina planer som kan vara högtflygande men verkligen inifrån dig själv. Du utvecklas genom egna ansträngningar. Du ser med överblick på livet. Du förstår vad det är du önskar dig mest av allt. Gör upp långsiktiga planer. Nu är det dags att visualisera ditt liv som du vill att det ska vara och att ta steg mot det.

 

18 = 2019 blir en tid av kraftfull intuition och ockulta förmågor. Dina största insikter kommer dock att handla om dig själv. Omfamna denna tid av självinsikt för att komma över gamla blockeringar som har hållit dig tillbaka. Det handlar också om att skapa inifrån sig själv och visa upp det till andra, vad man kan med sig själv och vem man är. Här kan agerande i form av skapande konst, skrivande, målande och dans komma till uttryck. Att vara sann och äkta blir mera viktigt för dig nu.

 

19 = Ett underbart år ligger framför dig. Du lyckas på ett sätt du aldrig kunde drömma om var möjligt. Tänk bara positivt och allt kommer att bli fantastiskt. Det handlar mycket om glädje och gemenskap med andra, att bara våga vara. Det här året vill lära dig att se din omgivning och själv välja din gemenskap. Allt känns lätt och du är lekfull och kreativ. Du inspirerar andra och samarbetar bra med alla. Tro på dig själv, du är på rätt väg för din egen upplysning.

 

20 = Du hör en inre röst som vill genomföra en stor förändring. Du hör ditt samvetes röst. Du känner att du kan förstå, förlåta, försonas och känna frid med det som varit. Du blir mera objektiv och mindre kritisk. Du för fram dina personliga åsikter på ett bra sätt. Se tillbaka på vad du behöver förändra och gör ett eftertänksamt omdöme om ditt liv och gör sedan tillitsfulla val. Här blir det säkert tal om avgörande handlingar och nya levnadsformer som egentligen passar dig bättre. Det här året vill hjälpa dig att våga se vad livet handlar om egentligen.

 

21 = Du är nu redo att gå vidare till något nytt. Njut av dina känslor av helhet och fullbordan. Du upplever att allt är möjligt nu. Ditt personliga liv är i harmoni med helheten. Du upplever både inre och yttre frihet. Du förbereder dig för en ny fas i livet. Du både avslutar och påbörjar något på samma gång. Du ser saker som de verkligen är. Du ger dig ut på en resa eller börjar på en ny utbildning. Ett år med nya perspektiv på livet och din del i det, ansvar och livsvärderingar och nya möjligheter. Det här året vill lära dig att se din roll i helheten.

 

❤❤ Önskar er alla ett underbart Nytt År ❤❤