8. sep, 2019

Budskap till varje stjärntecken från Änglarna V-37

Den här veckan blir det inte det vanliga horoskopet. Fick en stark ingivelse att jag skulle dra ett änglabudskap för varje stjärntecken och tror att det är en del av er som läser detta som kommer att känna igen sig och ta till sig av budskapen 💔

 

 

Väduren (21/3-19/4):
Ärkeängel Mikael Du har nu ett nära samarbete med denna kraftfulla ängel, han skyddar och vägleder dig genom denna situation som har uppstått.

Ärkeänglarna är stora och kraftfulla änglar utan anknytning till någon särskild religion. De vakar över skyddsänglarna och över jordens invånare. Mikael är den ängel som upphäver de resultat som kommer av rädsla, ger dig och dina kära beskydd och lånar ut sitt mod och sin ryggrad när du ska göra något skrämmande. Om du överväger att göra förändringar i livet, såsom att byta jobb eller lämna ett förhållande, kan du be Mikael om hjälp att gå framåt utan rädsla. Mikael kan också hjälpa dig att hitta ditt livssyfte och han kan berätta för dig vilka steg du ska ta härnäst på din andliga väg och i din karriär.

 

Oxen (20/4-20/5) :
Var villig att förlåta: Be änglarna befria ditt sinne och din kropp från gammal smärta och byta ut den mot frid! Änglarna försöker hjälpa dig att läka ilska som har att göra med tidigare erfarenheter och relationer. Den gamla ilskan har blivit som en barriär som står ivägen för det du önskar. Den är även en magnet som attraherar liknande situationer till dig.

Detta är ett mycket viktigt budskap och det enda som behövs är ett uns villighet att förlåta. Du behöver inte förlåta händelsen som inträffade i ditt förflutna. Det enda du behöver är att vara villig att tillåta änglarna att rensa bort det gift från ditt hjärta och sinne som har skapats av att inte ha förlåtit. I detta avseende byter du ut smärta mot frid. Det du tjänar på genom att förlåta är ökad frid i sinnet, förnyad energi och förmåga att fokusera.

 

Tvillingarna (21/5-21/6):
Släpp, rensa, ta bort : Använd bara positiva ord och tankar eftersom de snabbt tar form i verkligheten. Har du klagat eller oroat dig sista tiden? Ser du dig själv som ett offer för omständigheter eller människor? Kanske har du också använt dig av negativa affirmationer när du har beskrivit dig själv i olika situationer.

Änglarna ber dig att bli mer medveten om vad du säger, tänker och skriver om dig själv. Dina tidigare val av ord har blockerat dig, men lyckligtvis kan blockeringen lösas upp i samma ögonblick som du väljer positiva ord. Kanske har koffein, nikotin, socker eller andra stimulerande medel bidragit till ökad oro i ditt sinne. Änglarna hjälper dig att minska eller bli av med begäret efter stimulerande medel. Detta kommer att lugna och rensa ditt sinne så att du har möjlighet att noga överväga och välja ord som beskriver din längtan istället för gammal rädsla. Om du kommer på dig själv med att säga något negativt (om så bara i ett skämt) stanna upp och "sopa" med handen på handleden för att knuffa bort energin ifrån dig och sen tänker eller säger du "Släpp, rensa, ta bort" för att upphäva effekten av negativitet.

 

Kräftan (22/6-22/7):
Kraftdjur : Ditt kraftdjur hjälper dig nu i en viss situation! Den här perioden uppmanas du att jobba med djur, både andligt och fysiskt, för de försöker nå och kommunicera med dig. För att kunna höra dessa vänligt sinnade varelser måste du lyssna med hjärtat och ditt inre öra utan att döma. När ditt sinne väl är öppet kommer du att kunna höra deras kärleksfulla röster och budskap tydligt.

Du har också särskilda djur med dig som guider, och någon av dessa kan vara ditt husdjur. Gå gärna till en plats där det finns träd eller växter så att naturen kan hjälpa dig med din resa för att möta ditt kraftdjur. Ta djupa andetag ner i magen blunda och ropa på ditt kraftdjur utan att tänka på något särskilt djur. Tillåt dig att se och känna ditt kraftdjur och sedan kan du ställa vilken fråga du vill till denna andliga varelse.

 

Lejonet (23/7-22/8):
Indigo : Personen som du har funderat över är en "indigo" vilket innebär en mycket känslig person, född till ledare. Det är nu viktigt för dig att förstå hurdana indigomänniskor är. Kanske är det du eller någon annan inblandad i den här situationen som är en indigo eller som har ett barn som är det. En indigoperson är en själfull individ med stark vilja och med starka åsikter om hur vi ska förändra och förbättra världen. Den hetsighet de kan ha fungerar som bränsle i deras roll som aktivister.

Det kan nu vara så att du är gudomligt kallad att hjälpa indigomänniskor med deras andliga gåvor och uppdrag. Många indigomänniskor blir missförstådda eller feldiagnosticerade och får etiketter som ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet) för att de tänker med ljusets hastighet och är intuitiva och känsliga. Du kan hjälpa dessa människor att behålla ett gott självförtroende och en känsla av meningsfull riktning så att de kan använda sina naturliga talanger för att hjälpa oss alla. Ärkeängel Metatron vakar över dessa indigopersoner så be honom om hjälp i ditt arbete.

 

Jungfrun (23/8-22/9):
Halschakrat : Det kan vara så att du nu har viktiga budskap som du behöver uttrycka, antingen i ord eller skrift. Änglarna uppmanar dig att säga din sanning till dig själv och andra. Erkänn för dig själv vilka dina sanna känslor är och vilka uppenbarelser du faktiskt har haft. För dagbok över dessa idéer, tankar och ingivelser.

Halschakrat är det energicenter som sitter i halsen och det styr tal, skrift och kreativa uttryck. När du kväver din sanning för att du är rädd för att någon ska misstycka så krymper och mörknar halschakrat. Tidigare erfarenheter, från detta eller tidigare liv, av att ha blivit straffad när man sa vad man tyckte kan också ha stängt till detta energicenter. Lyckligtvis jobbar änglarna för att befria din förmåga till självuttryck genom att sända gudomligt ljus till dig och ditt halschakra. Be änglarna och Ärkeängel Gabriel om hjälp att säga din sanning med kärlek och självsäkerhet så vägleder de dina ord med livfullhet och humor.

 

Vågen 23/9-22/10):
Tredje ögats chakra: Har du haft lite funderingar över din framtid senaste tiden? Du kanske har sett syner för ditt inre om dig själv och du har undrat om de är verkliga eller bara inbillning. Änglarna försäkrar att det är riktiga insikter du får och de vill uppmuntra dina andliga gåvor. Du är naturligt klärvoajant och det styrs från ett energicenter mitt emellan dina fysiska ögon som kallas tredje ögat.

Änglarna skickar klärvoajanta meddelanden till dig som du uppfattar för ditt inre öga som former, färger, mentala filmer, drömmar osv. Du kan också få meddelanden via din fysiska syn såsom återkommande talsekvenser (111, 444 etc.), ljussken och saker som förflyttar sig, eller genom tecken och symboler som fjädrar, regnbågar, moln och mynt. Änglarna vill hjälpa dig att väcka upp ditt tredje öga helt och förstå dina andliga syner. De vägleder dig till att lägga märke till och lita på allt du ser för din inre syn och med dina fysiiska ögon.

 

Skorpionen (23/10-21/11):
Kurser och föredrag : Änglarna föreslår nu att du ska deltaga i kurser, föredrag eller seminarier och/eller hålla dem själv! Troligen har du själv haft en känsla av att du nu skulle vilja förkovra dig i något ämne och nu är det dags att ta tag i detta. Om du har drömt om att hålla en kurs eller ett föredrag så kommer änglarna att vägleda dig i processen.

Ge dem alla dina tankar, frågor och bekymmer och lyssna på deras svar, som kommer till dig i form av idéer eller känslor. Änglarna kommer att leda dig till rätt plats, rätt ämne och rätt åhörare. Allt du behöver göra är att följa deras vägledning. Du vägleds också till att gå på kurser för att utvecklas vidare på din andliga väg. Delta i lektioner som du känner dig dragen till och be Ärkeängel Rafael att han stödjer allt i denna strävan. Det kan handla om kursavgifter, transporter, boende, barnvakt, att få ledigt från jobbet och så vidare. Vägen till att ge och att ta emot genom kursverksamhet ligger öppen för dig. Njut av det!

 

Skytten (22/11-21/12):
Om du blir nervös fokusera på att tjäna: Har du ibland funderat över vad just du kan göra för att förbättra världen så är detta menat till dig! Du kan utföra ett andligt tjänande, antingen som helare eller som lärare vilket kan vara ditt kall. Tanken på att utföra andligt arbete offentligt kan göra dig nervös, men bekymra dig inte - den oron säger ingenting om hur redo du är att tjäna. Det är bara egot som kämpar för att få kontroll genom rädsla. Motgiftet är att fokusera på ditt högre jags uppdrag som är att kärleksfullt tjäna det gudomliga. Varje klient eller person i publiken är ett med dig och skaparen. Ni är båda delar av samma kärlek och samma ande.

Ditt andliga arbete handlar om att komma i kontakt med denna enda stora kraft i universum. Så medan egot vill koncentrera sig på jag-frågor som "kommer jag att klara det här?" eller "tänk om de inte tycker om mig?" så är ditt högre jag fullständigt fokuserat på kärleksfullt tjänande. Ditt högre jag är till hundra procent andligt och har direktkontakt med den gudomliga helande energin. Vill du jobba med utgångspunkt i det högre jaget ska du fokusera på att välsigna andra istället för att imponera på dem. Börja varje session eller kurs med att öppna ditt hjärta för att älska alla inblandade och ställ frågan: Hur kan jag tjäna? detta gör du för att ge ditt högre jag kommandot.

 

Stenbocken (22/12-19/1):
Visualisera framgång : Nu är det kanske dags att stärka ditt självförtroende? Om du befinner dig i en situation där du känner oro så vill änglarna hjälpa dig att få lugn och ro. En del av processen innebär att hålla fast vid positiva visioner för egen del och för de andra som är inblandade i situationen. När du förväntar dig det bästa lockar du fram det bästa hos dig själv och andra.

Situationen det gäller är beroende av din tro på, och en övertygad vision om, ett framgångsrikt resultat. Lyckligtvis kan änglarna hjälpa dig att hålla fast vid en hög och klar vision om framgång. Bara du ber dem om den hjälpen så är det ordnat. Det lättaste att föreställa sig framgång är om du har ett fokus, något du kan fästa blicken på, som fungerar som en tom målarduk på vilken du kan måla upp din vision.

 

Vattumannen (20/1-18/2):
Baschakrat : Kanske är det så att du är fokuserad på dina materiella behov, såsom att önska mer pengar, just nu? Det är då viktigt att du bara använder positiva ord och fraser för att beskriva din nuvarande situation. Föreställ dig dina önskningar som om de redan vore verkliga. Undvik oro eller någon diskussion som kastar in dig i en offerroll!

Baschakrat som även kallas rotchakrat, är beläget längst ned på din ryggrad och är det energicentrum som styr vad du känner inför dina materiella behov. Du kan öppna ditt gudomliga flöde för att manifestera. Detta gör du genom att andas in djupt och föreställa dig hur du sänder helande ljus till ryggradens slut. Se och känn ett stort klot av rubinrött ljus som glöder inom dig där. Varje bekymmer är som en bön som drar till sig precis det som du oroar dig för. Lägg därför märke till bekymren och ersätt dem med positiva böner och affirmationer. Kalla på änglarna för att stärka din tro och din tillit, vilka är två magiska ingredienser i medveten manifestation.

 

Fiskarna (19/2-20/3):
Sakralchakrat : Just nu kan du vara inne i en period då du är extra känslig för kemikalier, tillsatser, processad mat och energier. Änglarna vill få dig att förstå din kropps djupa känslighet. Du är en mycket känslig person som ibland kan uppleva förvirring eller domningar, vilka är ett sätt att hantera överväldigande fysiska intryck. Det är också möjligt att du försöker dig på självmedicinering med kemikalier, mat eller andra beroendeframkallande substanser för att skydda dig mot negativa och obehagliga energier.

Änglarna vill ge dig ett kraftfullt budskap - de ber dig hantera din känslighet på ett hälsosammare sätt. De vill hjälpa dig att avgifta dig från kemikalier och behandlad mat. De leder dig också bort från obehagliga situationer och relationer, så låt dessa förändringar ske. Sakralchakrat är det andra energicentrat i kroppen och det sitter mellan svanskotan och naveln. För att balansera detta chakra kan du föreställa dig hur det strålar med en ren och klar orange färg. Du kan be Ärkeänglarna Rafael och Mikael om hjälp med att rena ditt chakra så det strålar av harmoni, då kommer du inte längre känna begär efter beroendeframkallande substanser.

 

💔Ha en helt fantastisk vecka i tro och tillit💔

         Kram