1. jan, 2020

Veckans DRAKE onsdag 1 januari

Här kommer veckans, och det här årets, första DRAKE som ger dig följande budskap om 2020:

 

❤❤❤❤❤❤

 

"Vi är moder Jords förstfödda och vi känner till hennes hemligheter. Vi vaktar Skatterna och vi håller vakt utan att sova, i djupa underjordiska passager, dit vacklande krigare kommer för att utmana vår vrede. Dessa försök att stjäla kommer att omintetgöras. De som inte är rädda för att se in i våra ögon kommer att upptäcka den största prakten av alla, och det är inte guld utan snarare den av inre rikedom."

 

Ett nytt år tar nu sin början och Draken vill här förmedla att det kan bli ett riktigt givande år för dig. Det första du ska lova inför det här året är att Lita på dig själv och våga följa din inre röst och inte vandra i andras fotspår.


Året kan då bli helt fantastiskt i många avseenden vad det gäller ekonomi, jobb, bostad och även nystart av projekt eller investeringar som kan ge hög utdelning. Arbeta på att upptäcka och utveckla din fulla potential, din inre rikedom. Var öppen för varje form av rikedom och välstånd som kan komma in i ditt liv.


Nya affärsprojekt eller investeringar, både praktiska och ekonomiska har möjligheter att lyckas på sikt. Du strävar nu efter att leva ett rikt liv såväl till det yttre som till det inre. Din fysiska energi tilltar och du känner dig belåten och är trygg i dig själv. Vet vad du vill och planera för det.


Det är också det året när du som söker en partner kan träffa på den stora kärleken!


Året är nytt och varje kommande dag är ny så ta tillvara på stunderna som förgyller din tillvaro, bevara dem i ditt hjärta och sinne för att ta fram när någon motgång kommer, då stärker du din karma och livet fortsätter att le mot dig!


❤Ha ett helt otroligt och magiskt Nytt År❤
           Kram