1. apr, 2020

Kraftdjur mm onsdag 1 april

Den här veckan i dessa Coronatider önskar jag att så många som möjligt tar till sig av budskapet från det här Pandakortet !! Läs detta flera gånger och ha gärna en bild på en Panda som du kan tona in dig på flera gånger om dagen. Vår gemensamma önskan i sådan meditation är ju att skapa en bro med kärlek och healing från ett Högre Plan och ner till vår Jord för att utplåna denna pandemi som råder och ersätta med kärlek och healing till alla.❤

 

❤❤❤❤❤❤

 

PANDA
"Håll dig balanserad och var i nuet"


OM = Dessa fridfulla djur är "hjärt-helare" som kommer från Plejaderna. Deras hjärtan strålar av sanning, oskuldsfullhet och renhet och de förkroppsligar symbolen av den blå rosen. Detta möjliggör ren healing från Källan att flöda ner i deras energifält. Ärkeängel Jophiel, Ängeln av visdom, låter sin visdom flöda ner genom Pandan. De överlämnar den sedan genom Ärkeängel Sandalphon till Lady Gaia i Jordens mittpunkt.


Pandor är svart-vita vilket indikerar att de är i balans och kan hjälpa människor att se från ett upplyst perspektiv.
Om de blir provocerade, kan de visa en otrolig maskulin kraft. De visar också en fantastiskt moderlig instinkt gentemot sina ungar, som är väldigt små när de föds och är totalt hjälplösa, rosa, hårlösa och blinda. Denna sårbarhet bestämdes på ett Högre plan för att testa kvalitén på moderlighet hos pandahonorna.


BUDSKAP= Håll ditt hjärta rent och ljust. När du tänker på Pandan så ansluter Ängel Mary dig direkt till det Kosmiska Hjärtat för att få healing och kärlek. Dessutom, om du erbjuder dig att vara en bro mellan det Kosmiska Hjärtat och Jordens mittpunkt, kommer Ärkeängel Sandalphon ansluta till dig och ladda ner kärlek genom dig. Detta är en speciell tjänst som kraftigt kommer att höja din frekvens.


Pandakortet ber dig om att hålla dig i balans. Lägg märke till hur du testas för att utveckla dina maskulina och feminina energier, använd dig sedan av dina lärdomar. Detta kommer att göra att du helar dig själv och andra.
När du tonar in på Pandan kommer en blå ros från Plejaderna att placeras i dina energifält!


Som KRAFTDJUR = Är Pandan ditt kraftdjur vill det med alla medel få dig till att sluta fred med dig själv. Få dig att inse att allt som händer utgår från dig själv och ditt eget förhållningssätt till dig själv. Först när du känner att du har en inre balans kan du gå vidare i livet och ta emot, och ge vidare, alla de gåvor som finns i form av kärlek och helande.


I DRÖMMEN= Att drömma om en svart-vit Panda kan tyda på att något oroar dig. Du kan ha beslutsångest inför något eller om någon. Du känner dig osäker i vissa situationer. Pandan vill ge dig rådet att försöka hitta din inre balans, älska dig själv och först då kommer du att se alla de möjligheter som finns.

 

❤Tillsammans i kärlek och healing är vi starka❤
                Kram