29. apr, 2020

Kraftdjur mm. Onsdag 29 april

Här kommer veckans Orakel- eller Kraftdjur:


Hur vet man då vilket som är ens kraftdjur (inspirationsdjur) ? Det kan vara så att du drömmer om något speciellt djur vid flera tillfällen eller ser det ofta i naturen eller känner dig dragen till ett visst djur. Man kan ha fler än ett kraftdjur och de kan också bytas ut under livets gång, beroende på vad som behöver tillföras eller stärkas i ditt liv. Du kan också känna dig träffad i ditt innersta när du läser vad djuren representerar i texten här. I meditation kan också ett djur dyka upp och då är oftast så att du behöver förstärka de egenskaper som djuret förmedlar till dig.

❤❤❤❤❤❤

 

MYRA


"Samarbeta för det högsta bästa för samhället."


OM= Myror är mycket små men modiga små krigare som alltid arbetar tillsammans till gagn för deras samhälle. De är 5-dimensionella, från Lakumay, den uppstigna aspekten av Sirius, och de förstår sig på helig geometri. De bygger sina bon med kärlek enligt dess principer, så att strukturen avger vackra övertoner. Detta attraherar änglar att sjunga över dem och drar till sig många varelser och väsen till deras bon för att bada i änglaljus.


De tjänar med ödmjukhet genom att sätta syra till jorden och bryta ned organiskt material.
De lever i och undervisar kring strukturerat familjeliv och hur man lever och frodas kollektivt genom att samarbeta och dela med sig. De ägnar sig själva åt sina plikter med hårt arbete och intention.


BUDSKAP=  Budskapet från Myr-kortet är att ägna dig åt att göra ditt hem välkomnande och harmoniskt, medan du samtidigt verkar för att föra ditt samhälle tillsammans. Du kan ta små steg som att plocka upp skräp eller le mot dina grannar. Eller sikta högre och aktivt erbjuda dina tjänster.


Myrorna bär på nyckeln till Sirius, vilken är för att förstå den Universella Metatron Kuben (syns på kortet). Titta på den och absorbera dess energi. Det här är ett grundläggande verktyg för att öppna upp ditt medvetande för kraften av den Heliga Geometrin. Mönstren agerar som koder som börjar balansera dig och föra in dig i linje med din själs livsplan. Änglarna börjar sjunga medan de öser sina vackra strålar över dig. Detta kommer att locka högre energier och människor till dig.


Som KRAFTDJUR= Myror är bestämda och obevekliga i jakten på sitt uppdrag och vill pusha på dig att stå på dig och tro på dig själv. Solidaritet och samarbete är nycklarna till framgång för en myra vilket den vill visa dig. De lär oss hur vi kan släppa våra egon och anpassa oss med stöd av jämlikhet. Det du gör nu belönas längre fram, men förmå andra att hjälpa till mer.


I DRÖMMEN= I en dröm kan myran föreslå dig hur du hanterar några faktiska problem i ditt liv som gör att du tar några viktiga och bra steg för att förbättra ditt liv. Drömmarna kan också representera ditt missnöje med din rutin och din nuvarande livsstil eller vanor eller kan bero på att det är något som irriterar dig i vardagen.

 

** Fick du en ögonöppnare av den här texten så lär du nu säkert se på myror med större respekt och på deras myrstackar med helt andra ögon. ** Om du känner dig liten och otillräcklig i ditt liv så ta och försjunk in i Metatrons Kub på bilden här så inser du snart att du har mer styrka än du tror **

 

❤Ha en fin vecka där alla hjälps åt mot samma mål❤
                           Kram