9. maj, 2020

Helgens Orakelkort ...

Medveten Manifestation ...

 

BASCHAKRAT


Välj att tänka bara positiva tankar om ditt hem, din karriär och din ekonomi, eftersom dina ord bestämmer resultatet.


Detta kort pekar på att du är fokuserad på dina materiella behov som att till exempel önska mer pengar. Det är viktigt att du bara använder positiva ord och fraser för att beskriva din nuvarande situation.
Affirmera dina önskningar som om de redan vore verkliga. Undvik oro eller någon diskussion som kastar in dig i en offerroll.


Baschakrat, som även kallas rotchakrat, är beläget längst ned på din ryggrad och är det energicentrum som styr vad du känner inför dina materiella behov. Du kan öppna ditt gudomliga flöde för att manifestera. Detta gör du genom att andas in och föreställa dig hur du sänder helande ljus till ryggradens slut. Se och känn ett stort klot av rubinrött som glöder inom dig där.


Varje bekymmer är som en bön som drar till sig det du oroar dig för. Lägg därför märke till bekymren och ersätt dem med böner och affirmationer. Kalla på änglarna för att stärka din inre tro och din tillit, vilka är två magiska ingredienser i medveten manifestation.


Övning:
Sätt dig på en tyst plats och låt sinne och kropp komma till ro. Andas djupt in och ut medan du föreställer dig det du önskar som om det redan vore verkligt. Föreställ dig till exempel att du är fullständigt ekonomiskt trygg. Håll kvar den bilden och låt kroppen slappna av. Framkalla en känsla av att visionen redan är verklighet. Känn tacksamhet och värme i ditt hjärta, känslan i din mage och den avslappning i kroppen som uppkommer när du litar på att denna vision manifesterar sig just nu.

 

**Gör denna övning så ofta du kan men var sedan vaksam på dina egna tankar och känslor, för så fort du går tillbaka till en negativ inställning till din ekonomi till exempel, så har du stört "flödet". Då är det bara till att försöka om igen. Det krävs tålamod och engagemang för att få till stånd en väl förankrad vision.**

 

❤Ha en underbar helg i positiv anda❤