7. okt, 2020

Kraftdjur mm. Onsdag 7 oktober

Här kommer veckans Orakel- eller Kraftdjur:
Hur vet man då vilket som är ens kraftdjur/inspirationsdjur? Det kan vara så att du drömmer om något speciellt djur vid flera tillfällen eller ser det ofta i naturen eller känner dig dragen till ett visst djur. Man kan ha fler än ett kraftdjur och de kan också bytas ut under livets gång, beroende på vad som behöver tillföras eller stärkas i ditt liv. Du kan också känna dig träffad i ditt innersta när du läser vad djuren representerar i texten här. I meditation kan också ett djur dyka upp och då är oftast så att du behöver förstärka de egenskaper som djuret förmedlar till dig.

 

❤❤❤❤❤❤

 

BI


"Sprid kärlek från hjärtat med glädje"


OM= Bin är fem-dimensionella insekter som kommer från Plejaderna, med den underbara planen för hjärt-healing. Deras arbetsuppgift är att vara Jordens pollinerare så de kan bidra till vår planets överlevnad. De rör sig över enorma områden för att samla in nektar för att göra honung, och vart de än går så fyller de med glädje på med healing över land, djur och människor. Änglarna använder sig av vibrationen från deras surrande ljud till att kommunicera kärlek till de som finns i närheten.


Biets bo är byggt enligt den heliga geometrin och Änglar sjunger alltid över dem för att hålla frekvensen hög. Älvor och andra naturväsen samlas runt bikuporna för att bada i detta änglaljus. Alfer, som är jordiska naturväsen, leder bina till blommor för att försäkra sig om att de pollinerar så många som de kan.


Deras själsmission är att lära ut om den heliga geometrin och sprida Plejadernas hjärt-healing.


BUDSKAP=   Det här kortet vill påminna dig om att göra allting med glädje. När du hjälper andra och vår Planet med öppet hjärta, tar en alkemisk förändring plats både hos givaren och mottagaren. Du blir ETT och sprider därmed ONENESS (enhet) genom hela Universum. Solidaritet och gemenskap växer i Världens medvetande.


Så låt ditt agerande vara målmedvetet och tillåt det högre ändamålet att arbeta genom dig och guida dig. Då flyter ditt liv på och det högsta bästa finns alltid där för dig.


Bin guidar dig också till att komma ihåg den kraft och ljus som tilldelas genom att använda den heliga geometrin. Använd dess principer i ditt hem och på din arbetsplats så kommer Änglarna att sjunga över dig och skänka dig ljus och frid.


Som KRAFTDJUR=   Biet är, trots sin storlek, ett av de viktigaste kraftdjuren. Den som har Biet som kraftdjur hjälper dig till att ge kraft åt arbete, att organisera och samarbeta med andra. Detta leder till ett välmående liv, både på det ekonomiska planet, arbetsmarknaden och i samarbete med andra.

I DRÖMMEN=  Drömmar om bin kan ofta vara ett varsel om positiva framtida händelser, rent allmänt är det ofta ett gott omen. Om det är så att bin svärmar omkring dig kan det vara ett tecken på att du kommer att bli framgångsrik och respekterad. Om drömmen dessutom äger rum någonstans i din bostad, kan det ha som innebörd att dina framtida ekonomiska affärer kommer att bli mycket lyckade.

 

❤Ha en fantastisk vecka och var rädd om dig❤
                       Kram