30. jun, 2021

DRAKENS kort Onsdag 30 juni

Här kommer veckans Drake som har ett ganska djupt budskap till oss alla 🙂

 

❤❤❤❤❤❤

 

SPIRIT


"Du är i sanning fantastisk och din egen skapare..."


Spirit visar sig  då vi förbereder oss för att gå in i en brant lärokurva på vår andliga väg.  Han ansluter mycket starkt till dem som börjat arbeta med sig själva och är på gång med sin andliga resa.


Hans ankomst föregår ofta dem vars uppdrag är att arbeta för planeten och mänskligheten. Draken Spirit ansluter speciellt till dem som har påbörjat "övergångsresan" av djup själv-healing och självförståelse och dem som har börjat upptäcka den större bilden inom livscykeln. Han påminner oss om att allting är sammankopplat, det finns ingen separation.


Han säger:  "Det finns ingen du eller jag som separata varelser - vi är alla en och samma energi."


När den här bilden dyker upp för dig vill han säga:  "Kalla på mig för att stötta dig när du förbereder dig för ditt nästa steg på din fantastiska resa. Du kommer att gå genom en myriad av skiftningar och förändringar, självtvivel och lyckorus när du omfamnar din nästa djupgående process. Jag är här för att guida dig genom dessa skiften och förändringar. Du är en andlig varelse i fysisk form och du har potential att leva en själsfylld, andlig existens här på Jorden. Du är i sanning fantastisk och din egen skapare så omfamna det som kommer efter nästa steg på din resa."


Om du känner dig andligt frånkopplad, vilse eller överväldigad så kalla på Spirit för att ledsaga dig på din väg. Ditt arbete här är att lyssna till dina känslor, plötsliga intryck av inspiration och som alltid, tecken och symboler från Drak-klanen. Fastän dessa sänds av Drakarna kan de vara svaga så var uppmärksam och se dig om efter dem. Meditera tillsammans med Spirit och be om hans vägledning för att inspirera och upplysa dig.

❤Vi är alla av en och samma energi❤

             Kram