Detta är en Lemurian bergskristall. De kännetecknas av de tvärgående ränderna på en eller flera sidor, lite svårt att fånga på bild men de nedersta strecken syns nog här. När man drar med fingret över streckkoderna under ex. en meditation kan du få information från Universum. Detta kan läggas in i ditt undermedvetna utan att du egentligen känner av det just för stunden.